آخرین مطالب

تکنیکهای خلاقیت

تکنیک اسکمپر

تکنیک اسکمپر         SCAMPER Technique این تکنیک که سؤالات ایده برانگیز نیز نامیده می...

تمرین خلاقیت

  • تمرین شماره 9: کامل کنید

      با توجه به اعداد 3 مربع، چه عددی را در جای خالی مربع چهارم می توان گذاشت؟ چرا؟      مهم نیست این معما به نظرتان چ...

  • تمرین شماره 4: تصاویر نادرست

      در تصاویر زیر دو تا از تصاویر سمت راست متعلق به تصویر سمت چپ نیستند. آن دو تصویر کدام ها هستند؟   پاسخ خود را از طریق...

  • تمرین شماره 15: کدام گزینه صحیح است

     کدامیک از گزینه ها به جای مربع خالی قرار می گیرد؟   لطفا پاسخ خود را از طریق سامانه زیر (نظر بدهید) ارسال فرمایید....

 

   محصولات آموزشی سایت

 به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور، محصولات سایت با حداقل 50 درصد تخفیف ارائه می شود! برای دیدن قیمت هر محصول کلیک کنید. 

محصولات سایت
محصولات سایت
محصولات سایت

 

 

سبد شما خالی است